Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών             Είναι και το σχολείο μας! 😃Σχετικό έγγραφοhttp://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/orismos.pdf

Σχόλια