«Διενέργεια Δερμοαντίδρασης Mantoux»κλικ στην εικόνα


http://www.infovac.gr/wp-content/uploads/2018/05/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%97-%CE%94%CE%99%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A6%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3-2018.pdf

Σχόλια