Ωράριο λειτουργίας σχολείου Τετάρτης 13 Ιουνίου







Πρωινό ωράριο: 

8:15 - 11:30. 
Δεν λειτουργεί το ολοήμερο.

Απογευματινό ωράριο:
18:15 Προσέλευση μαθητών/τριών.
18:45 Προσέλευση γονέων.
19:00 Έναρξη γιορτής λήξης.




Σχόλια