6 Μαρτίου: Βιβλία, δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό για τη σχολική βία
Φύλλα εργασίας  για το σχολικό εκφοβισμό που δημιουργήθηκαν από τον εκπαιδευτικό Αντώνη Ζαρίντα.

Ένα βιβλίο με τεχνικές, δραστηριότητες, φύλλα εργασίας για τη  μάθηση  κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων στους μαθητές.

Ένα τετράδιο  που περιέχει 21 δραστηριότητες για τον έλεγχο συγκρούσεων στο σχολείο.


Εκπαιδευτικό υλικό  που μπορεί να υποστηρίξει μεγάλης διάρκειας σχολικό πρόγραμμα αγωγής υγείας με  πλάνα διδασκαλίας, δραστηριότητες, παιχνίδια, δραματοποιήσεις, φύλλα εργασίας. Για να μάθουν τα παιδιά να αγαπούν, να συνεργάζονται, να συγχωρούν,να μοιράζονται,να βοηθούν.

Παιδαγωγικά παιχνίδια: Τεύχος Α
Παιδαγωγικά παιχνίδια: Τεύχος Β: Παιχνίδια-δραστηριότητες συνεργασίας, επίλυσης συγκρούσεων
Δραστηριότητες ψυχοκινητικής και γνωστικής ανάπτυξης

κλικ στην εικόνα

Σχόλια