Η εγκύκλιος για τον εορτασμό της εορτής των Τριών Ιεραρχών στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία
Σύμφωνα με την εγκύκλιο:
α) Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών, στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της χώρας πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με την παρ. 2δ, του άρθρου 3, του Π.Δ. 79/2018 (ΦΕΚ 109Α/1-8-2017).
β) Η χρονική διάρκεια και το περιεχόμενο εορτασμού στις σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης της χώρας θα καθοριστούν με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

https://drive.google.com/file/d/11Sukgmgstm3xH1ituIpSk7wkWwJoHKkQ/view

Σχόλια