«Η τσάντα στο σχολείο»Διαβάστε το σχετικό έγγραφο.

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/%CE%88%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7_%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF__%CE%97_%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BFpdf.pdf

Σχόλια