Εκπαιδευτικό προσωπικό 2016 - 17

2016 - 17


§  Στυλιανή Παπαπαναγιώτου, Διευθύντρια, δασκάλα
§  Ελένη Σκουλά, Υποδιευθύντρια, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής στις τάξεις Β΄, Δ΄ και ΣΤ΄

§  Βασιλική Φούντου, δασκάλα, υπεύθυνη εκπαιδευτικός  της Ατάξης
§  Ευτυχία Κουτσάκη,  δασκάλα, υπεύθυνη εκπαιδευτικός  της Ατάξης
§  Κωνσταντίνος Δογάνης, δάσκαλος, , υπεύθυνος εκπαιδευτικός  της Α3τάξης
§  Ελένη Σουμπάκη, δασκάλα, υπεύθυνη εκπαιδευτικός  της Βτάξης
§  Μαρία Βαβακαλινά, δασκάλα, υπεύθυνη εκπαιδευτικός  της Β2  τάξης
§  Αντώνης Τσιβούλας, δάσκαλος, υπεύθυνος εκπαιδευτικός  της Βτάξης
§  Ιουλία Μουρίκη, δασκάλα, υπεύθυνη εκπαιδευτικός  της Γτάξης
§  Χρυσούλα Αλυγιζάκη, δασκάλα, υπεύθυνη εκπαιδευτικός  της Γ2  τάξης
§  Αικατερίνη Ξυγκάκη,  δασκάλα, υπεύθυνη εκπαιδευτικός  της Γ3  τάξης
§  Μαρία-Ελένη Αγγελάκη, δασκάλα, υπεύθυνη εκπαιδευτικός  της Δ1  τάξης
§  Νικόλαος Πετράκης, δάσκαλος, , υπεύθυνος εκπαιδευτικός  της Δ2  τάξης
§  Βασιλική Σπετσιωτάκη, δασκάλα, υπεύθυνη εκπαιδευτικός  της Δ3  τάξης
§  Μαργαρίτα Νιαουνάκη, δασκάλα, υπεύθυνη εκπαιδευτικός  της Ε1  τάξης
§  Νικόλαος Χατζηιωάννου, δάσκαλος, , υπεύθυνος εκπαιδευτικός  της Ετάξης
§  Κωνσταντίνος Σταγάκης, δάσκαλος, , υπεύθυνος εκπαιδευτικός  της Ετάξης
§  Κυριακή Παπακείπη, δασκάλα, υπεύθυνη εκπαιδευτικός  της  ΣΤ1  τάξης
§  Αικατερίνη Ροζάκη, δασκάλα, υπεύθυνη εκπαιδευτικός  της  ΣΤ2  τάξης
§  Μαρία Κουγεντάκη, υπεύθυνη εκπαιδευτικός  Τμήματος Ένταξης
§  Ευδοκία Ναθαναήλ, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής στις τάξεις Α΄, Γ΄ και  Ε΄
§    Κωνσταντίνος Αγιάνογλου, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής στο Ε1τμήμα
§  Μαρίνα Λουλάκη, εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας στις τάξεις Γ΄ και Δ΄
§  Αναστασία Μπραμπρούμη, εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας στις τάξεις Β,Ε΄ και ΣΤ΄
§  Κωνσταντίνος Αποστολάκης, εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας στα τμήματα  Α1, Α2, Α3, Β και  Β2
§  Αικατερίνη Μπαγάκη, εκπαιδευτικός Εικαστικών
§  Σταματία Κωνσταντινίδου, εκπαιδευτικός Μουσικής
§  Νικόλαος Καλλιγέρης, εκπαιδευτικός Πληροφορικής
§  Αλίκη Βρανά, εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής
§  Βέρα Νικολαϊδου, εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας
§  Αικατερίνη Σταματάκη, εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας
§  Αργυρώ Απαλάκη, εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας
§  Δήμητρα Αγοραστού, εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης
§  Μαριάννα Φραγκιαδάκη, εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης
§  Ανεστία Νησούδη, εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης
Σχόλια