ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ 2016 - 17

Τη σχολική χρονιά 2017- 2018 στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2011 έως  31-12-2011.

Οι εγγραφές θα γίνονται από 2 έως 19 Μαΐου.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής:  1.  -Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.
  3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.
  4. "Βεβαίωση φοίτησης" που εκδίδεται από το Νηπιαγωγείο και η οποία θα προσκομιστεί από γονέα ή κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του στο δημοτικό.

Οι μαθητές/τριες  εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας.

Ώρες εγγραφών: 8:30 - 13:00


Η Διεύθυνση του Σχολείου
Σχόλια