ΤΟ ΖΩΗΡΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙΒ3,  2016- 17

Το παραμύθι αυτό είναι μια συλλογική δημιουργία των μαθητών του Β3 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κουνουπιδιανών.
Προέκυψε από το μάθημα της Γλώσσας και συγκεκριμένα από την Ενότητα 7, «Πώς λέμε ΟΧΙ;», του σχολικού εγχειριδίου «Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας» (βιβλίο μαθητή, Α΄ τεύχος).
Η ενότητα αυτή διαπραγματεύεται το παραμύθι ως κειμενικό είδος και ωθεί τα παιδιά να γράψουν το δικό τους παραμύθι χρησιμοποιώντας μάλιστα και τις λέξεις (σελ. 68):


Περισσότερα εδώ
Σχόλια